About Me

Hello,
How are you.
If you want any information regarding Service Matters.
please contact me .
My mobile No:9490762412

20 July 2013

   అబ్రహం లింకన్ ఉపాధ్యాయులకు వ్రాసిన లేఖ
ఈరోజు నుండి నాకొడుకుకి విద్యాలయంలో విద్యాబ్యాసం మొదలు.
కొంత కాలం వాడికి అక్కడి పరిస్థితులు అన్ని కొత్తగా వింతగా అనిపిస్తాయివాడిని సున్నితంగా చూసుకుంటారనే భావిస్తున్నాను.
ఈరోజు వాడికి ఒక సాహసం వంటిదిఈసాహాసం వాడికి ఖండ ఖండాంతరాలు తిరిగే అవకాశం ఇవ్వచ్చు.చరిత్రలో సాహసాలు రాజ్యాలనీయుద్దలనీ వేదననీ మాత్రమే మిగిల్చాయి.కానీ జీవితం మీద సాహసం చెయ్యటానికిఒక మంచి మనిషిగా మిగలటానికి వాడికి నమ్మకంప్రేమదైర్యం అవసరం.
 ప్రియమైన ఉపాధ్యయులారానా కొడుకుని మీచేతులలోకి తీసుకుని వాడికి అవసరమైనవన్నినేర్పండికానీ సున్నితంగా వాడి మనసుకి అర్థమయ్యేలా.మనుష్యులు అందరూ నీతిమంతులు కారనీ
మనుష్యులు అందరూ సత్యవాదులు కారనీ వాడు నేర్వాలని నాకు తెలుసు.కానీ ప్రతి నీచుడికి ఒక ఉత్తముడు కూడా ఉంటాడని
ప్రతి స్వార్ధ రాజకీయనాయకుడికి ఒక నిబద్ద నాయకుడు కూడా ఉంటాడని వాడికి భోదించండి ప్రతి శత్రువుకి ఒక మిత్రుడు కూడా ఉంటాడని వాడికి తెలియపరచండి
ఈర్ష్యకు వాడిని దూరం చెయ్యండిమాట్లాడే మాట మీద నియంత్రణమాటల్లో గొప్పతనం వాడికి నేర్పండి
ఎదుటివారి మీద ఆదారపడి బ్రతకటం కన్నాసొంత కాళ్ళ మీద నిలబడటం గౌరవం అని భోదించండి.
మీవల్లనయితే నిశబ్దపు నవ్వులో రహస్యాన్ని విప్పండి
సాద్యమైతే పుస్తకాలువాటి గొప్పతనం వాడు తెలుసుకునేలా చేయండి
అయితే అదే సమయంలో...
ఆకాశంలోని  పక్షులలోఎండలోని తేనటీగల్లోపచ్చని కొండల్లోని పువ్వులలో
ఎడతెగని మర్మాన్ని గ్రహించేటంత నిశబ్ద ఖాళీ సమయాన్ని కూడా వాడికి ఇవ్వండి.
ప్రకృతిని వాడు ఆరాదించిఆస్వాదించే మనస్సుని పెంచండి

వంచనకన్న ఓటమి మంచిదనిగొప్పగా ఉంటుందని మీ పాఠశాలలో భోదించండి
దొరికిన 100 రూపాయల కన్నా సంపాదించిన 10 రూపాయలు  విలువ ఎక్కువని వాడికి చెప్పండి
వాడికి వచ్చే సొంత మంచి ఆలోచనలపై నమ్మకాన్ని కలిగి ఉండటం నేర్పించండి
వాడి ఆలోచనలు తప్పు అని అందరూ అంటున్నా సరే
సున్నితస్తులతో సున్నితంగామొండివాళ్ళతో మొండిగా ఎలా ఉండాలో నేర్పించండి
అందరూ వేలంవెర్రిగా ఒకే మందలో చేరి పోతునప్పుడు
గుడ్డిగా అనుసరించక ప్రకక్కు నిలబడగలిగినిర్ణయించుకోగల సామర్ద్యాన్ని నాకొడుక్కి ఇవ్వండిఎవరు ఏది చెప్పినవినడాన్ని భోదించండి అయితే విన్న అన్నిటినిసత్యపు జల్లెడలో వడకట్టి, 
పైన నిలిచే మంచి మాత్రమే గ్రహించటాన్ని నేర్పించండి.
మీవల్లనయితే విషాదంలో నవ్వటం ఎలానో భోదించండి
ఓటమిని-గెలుపునిసుఖాన్ని-ధుఃఖాన్నికూడా సమానంగా ఎలా స్వీకరించి ఆనందించాలో భోదించండి
కన్నీరు లజ్జాకరం కాదని భోదించండి
వాడిదగ్గర ఉన్నది నలుగురికి పంచటం నేర్పించండి
అలాగే అతి చనువు పట్ల జాగురూకత భోదించండి
అలాగే బలాన్ని బుద్దిని అత్యదిక ధరకు అమ్ముకోవటం భోదించండి
కానీ వాడి హృదయంపైనఅత్మపైన అమ్మకపు ధర అతికించుకోవద్దు అని చెప్పండి.
సత్యం తనవైపు ఉన్నదని తెలిసినప్పుడు
లోకుల మూకుమ్మడి కేకలను పట్టించుకోకుండాదైర్యంగా నిలబడటాన్నిపోరాడటాన్నిభోదించండి
వాడికి అన్ని నెమ్మదిగా నేర్పించండిసున్నితంగా ప్రవర్తించండిఅలా అని గారాభంఎత్తుకు తిప్పటం  చేయకండి
వాడికి తప్పు అంటే భయం నేర్పండివీటితోపాటు ఎంత కష్టానికైనా దైర్యంగా నిలబడే సహనాన్ని భోదించండి
ఎందుకంటే నిప్పులో కాలినాకే నిజమైన బంగారం బయటకి వస్తుంది.
వాడిమీద వాడికి ఉత్కృష్టమైన విశ్వాసాన్ని పెంచండి
అది వాడికి సమస్త మానవాళిమీద అదే విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది.
ఇవ్వన్ని వాడు తెలుసుకున్ననాడు వాడు మనుష్యులలో ఉత్తముడిగా మిగులుతాడు.
ఇదంతా పెద్ద పట్టికేతండ్రిగా వాడు అలా ఉండాలని నా కోరిక.. అలా తయారుచేయటానికి నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను.
కానీ మీవల్లనేమవుతుందో అది మీరు చేయండి,,, వాడు ఒక పసిపిల్లవాడుమనం ఎలా మలుస్తామో అలా పెరుగుతాడు
జాగ్రత్తగా చూసుకోండి....